© 2015-2023 UC Design s.r.o.
Všetky práva vyhradené.

Kontakt

UC Design s.r.o.
Okružná 1025/2
911 05 Trenčín
Slovensko

IČO: 48115584
DIČ: 2120051241
Nie sme platcami DPH.

www.ucdesign.sk
info@ucdesign.sk

Ing. Boleslav Koprivňanský

konateľ spoločnosti, projektant
+421 905 166 820


Ing. Rastislav Koprivňanský

projektant, dizajnér
+421 905 239 993

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5070058016/0900
IBAN: SK63 0900 0000 0050 7005 8016
SWIFT: GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 31513/R.