© 2015-2024 UC Design s.r.o.
Všetky práva vyhradené.

Rodinný dom PRUS

Západné Slovensko, 2018 projektant: Boleslav Koprivňanský
stupeň projektu: architektonická štúdia, DSP, RP