© 2015-2022 UC Design s.r.o.
Všetky práva vyhradené.

Nadstavba budovy pri Poliklinike

Trenčín, 2015

Názov projektu: Nadstavba budovy pri Poliklinike
Druh projektu: exteriérové vizualizácie
Autor návrhu: Juraj Letko
3D grafik: Boleslav Koprivňanský, Rastislav Koprivňanský
Dátum: 07/2015
Obsah projektu: vizualizácie, 3 variantné riešenia