© 2015-2024 UC Design s.r.o.
Všetky práva vyhradené.

Inteligentné systémy

Účelom výstavby inteligentného domu je zaistenie komfortného, komplexného a hospodárneho ovládania technológií inštalovaných v dome podľa predstáv a požiadaviek budúceho užívateľa domu. Inteligentný dom plní množstvo funkcií a zaručuje maximálne pohodlie jeho užívateľom, efektívne znižuje náklady na samotnú prevádzku a stará sa aj o zabezpečenie objektu. Inteligentný systém elektroinštalácie dokáže rozpoznať zmeny Vami naprogramovaného stavu a informovať Vás prostredníctvom Vášho mobilného telefónu, tabletu alebo PC o potrebných zásahoch. Každý investor očakáva od svojho bývania nie len maximálny komfort, ale aj bezproblémový chod počas jeho neprítomnosti. Simulácia prítomnosti je založená na zhromaždení informácii o každodennom režime používateľov - návyky, preferencie týkajúce sa osvetlenia, kúrenia, klimatizácie, navolenie hudobnej scény atď., v čase keď obyvatelia trávia v dome najviac času.

Základné funkcie inteligentnej elektroinštalácie

Regulácia vnútornej klímy

Inteligentné riadenie vykurovania, chladenia, vetrania alebo klimatizácie zabezpečí za každej situácie ideálnu teplotu a vlhkosť vnútorného prostredia v budove. Systém môže regulovať klímu na úrovni celej budovy, jednotlivých zón alebo miestností a to úplne samostatne na základe požiadaviek užívateľa. Na základe hodnôt nameraných senzormi reguluje jednotlivé technologické systémy tak, aby v určenú dobu bola dosiahnutá požadovaná vnútorná klíma.

Riadenie osvetlenia a zásuviek

Majiteľ si môže v jednotlivých miestnostiach navoliť viacero svetelných scén s rôznou intenzitou alebo farbou osvetlenia podľa druhu vykonávanej činnosti.
Funkcia spínania zásuviek zabezpečí úplne odpojenie prístrojov od elektrickej energie a to aj na diaľku.

Riadenie tieniacej techniky

Inteligentná tieniaca technika sama chráni interiér domu pred prehrievaním v letných mesiacoch a v zime sa naopak stará o maximálne využitie slnečných ziskov. V prípade zlého počasia zabezpečí systém ochranu tieniacej techniky pred poškodením.

Riadenie zabezpečovacích a prístupových systémov

Kombináciou jednotlivých komponentov inteligentnej elektroinštalácie je možné zabezpečiť plnohodnotný alarm bez dodatočných systémov. V prípade neoprávneného vstupu budú majiteľ okamžite informovaný. Pre elimináciu rizika vlámania je možné použiť simuláciu prítomnosti osôb v objekte.
Pri integrovaní kamerového systému môže majiteľ priamo na svojom telefóne sledovať obraz z bezpečnostných kamier.

Riadenie protipožiarnych systémov

Systém dokáže na základe informácií z detektorov ohňa, alebo dymu včas upozorniť na požiar vznikajúci v objekte.

Meranie a riadenie spotreby energií

Meranie a zaznamenávanie spotrieb energie v dome je dôležité pre postupné vyladenie systému. Systém inteligentného riadenia má za úlohu zabezpečiť efektívne využívanie alternatívnych zdrojov energie, prípadne znížených sadzieb v dobe, keď je to optimálne.

Ovládanie multimediálnych systémov

Vďaka systému inteligentnej elektroinštalácie môžete jediným ovládačom ovládať hudbu, televízor, prehrávač, žalúzie, klimatizáciu a pod. V jednotlivých miestnostiach si nastavíte hudbu aká vám v tej chvíli vyhovuje.

Regulácia v záhrade

Automatické spúšťanie filtrácie bazéna prípadne zavlažovania trávnika aj na základe aktuálneho počasia nie je s inteligentnou elektroinštaláciou žiadny problém.

Návrh a realizáciu inteligentných systémov budov pre nás zabezpečuje partnerská firma Leming s.r.o.